vg|OCBL September Open Teams, Semifinal,I,1,15,Harris,0,Donner,0| rs|4SWx-1,3SE-1,4SW=,4SE=,4SS+1,4SS+1,4HN=,4HN=,6HE=,5HW+1,5CS-1,3NN=,1NS=,4HE+1,1HW-1,2SN-1,4HN+1,4HN+1,1NS+1,3NS-2,3NN+2,3NN+2,2HS+1,3SW=,4SSx-2,2SS=,6SE=,6SE=,3DW+1,3DW+2| pn|Zanasi,Asplund,Sarniak,Sivelind,South,West,North,East|pg|| qx|o1|st||md||sv|o|mb|1D|mb|d|mb|1H|mb|1S|mb|2H!|mb|3S|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|4S|mb|d|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dK|pc|dA|pc|dT|pc|d2|pg|| pc|s2|pc|s7|pc|sA|pc|sT|pg|| pc|s5|pc|sQ|pc|sK|pc|h5|pg|| pc|c2|pc|cK|pc|c3|pc|cQ|pg|| pc|d4|pc|d3|pc|dJ|pc|d6|pg|| pc|h2|pc|hK|pc|hA|pc|h6|pg|| pc|hQ|pc|h8|pc|h3|pc|hJ|pg|| pc|c4|pc|c5|pc|cJ|pc|cA|pg|| mc|9|pg|| qx|c1|st||md||sv|o|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3H|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c9|pc|c3|pc|cQ|pc|cA|pg|| pc|s2|pc|s7|pc|sA|pc|sT|pg|| pc|h6|pc|h2|pc|hJ|pc|hQ|pg|| pc|cK|pc|c5|pc|cJ|pc|c2|pg|| pc|c8|pc|d2|pc|sQ|pc|cT|pg|| pc|dK|pc|dA|pc|d4|pc|d3|pg|| pc|sK|pc|c7|pc|s5|pc|d5|pg|| pc|s3|pc|c4|pc|s9|pc|d8|pg|| pc|h8|pc|h3|pc|hK|pc|hA|pg|| mc|8|pg|| qx|o2|st||md||sv|n|mb|p|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1H!|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hQ|pc|hK|pc|hA|pc|h6|pg|| pc|dT|pc|dJ|pc|d4|pc|d2|pg|| pc|h7|pc|h2|pc|s3|pc|h5|pg|| pc|c4|pc|c3|pc|cK|pc|c6|pg|| pc|s4|pc|sK|pc|s5|pc|s2|pg|| pc|d5|pc|d3|pc|d9|pc|dK|pg|| pc|h8|pc|hT|pc|sT|pc|h3|pg|| pc|sQ|pc|s6|pc|s7|pc|sJ|pg|| pc|dA|pc|d6|pc|h9|pc|d7|pg|| pc|c5|pc|c7|pc|cJ|pc|c9|pg|| mc|10|pg|| qx|c2|st||md||sv|n|nt|Vugraphzbn: Da er vi tilbake med andre halvrunde i 6.rundekampen mellom TopBridge og Brevik (NM for klubblag)|pg|| mb|1D|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s2|pc|s4|pc|sK|pc|s5|pg|| pc|hQ|pc|hK|pc|hA|pc|h6|pg|| pc|cA|pc|c2|pc|c6|pc|c4|pg|| pc|h5|pc|h7|pc|hT|pc|s3|pg|| pc|sQ|pc|s6|pc|s7|pc|sJ|pg|| pc|d2|pc|d6|pc|dK|pc|d5|pg|| pc|h8|pc|hJ|pc|sT|pc|h3|pg|| pc|c5|pc|c7|pc|cJ|pc|c9|pg|| pc|sA|pc|h2|mc|10|pg|| qx|o3|st||md||sv|e|mb|1S|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dK|pc|d3|pc|d4|pc|dA|pg|| mc|11|pg|| qx|c3|st||md||sv|e|mb|2S|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dK|pc|d3|pc|d4|pc|dA|pg|| pc|sT|pc|s4|pc|s2|pc|s6|pg|| pc|s9|pc|s3|pc|sJ|pc|h7|pg|| pc|h5|pc|h2|pc|hT|pc|hA|pg|| mc|11|pg|| qx|o4|st||md||sv|b|mb|1H|mb|p|mb|2C|mb|d|mb|3C|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cQ|pc|cA|pc|c4|pc|c8|pg|| pc|hJ|pc|h4|pc|h7|pc|h3|pg|| pc|h2|pc|d2|pc|hA|pc|h6|pg|| pc|hK|pc|h9|pc|c3|pc|c6|pg|| pc|hQ|pc|c7|pc|d4|pc|d3|pg|| pc|hT|pc|c2|pc|d6|pc|s8|pg|| pc|h8|pc|s5|pc|dT|pc|d5|pg|| pc|dA|pc|c5|pc|dJ|pc|d8|pg|| pc|d7|pc|s4|pc|dQ|pc|dK|pg|| mc|10|pg|| qx|c4|st||md||sv|b|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|nt|Vugraphzbn: problemer med forbindelsen, s氓 hele meldingsforl酶pet er ikke med|pg|| pc|c2|pc|cA|pc|c9|pc|c8|pg|| pc|hJ|pc|h4|pc|h5|pc|h3|pg|| pc|h2|pc|c6|pc|hA|pc|h6|pg|| pc|hK|pc|h9|pc|c3|pc|d2|pg|| pc|dA|pc|s4|pc|d4|pc|d3|pg|| mc|10|pg|| qx|o5|st||md||sv|n|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1D!|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|4N|mb|p|mb|5H|mb|p|mb|6H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hT|pc|h3|pc|h9|pc|hA|pg|| pc|hK|pc|h7|pc|h5|pc|hQ|pg|| pc|dK|pc|d5|pc|d4|pc|d2|pg|| pc|d8|pc|d6|pc|dA|pc|d3|pg|| pc|d9|mc|12|pg|| qx|c5|st||md||sv|n|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|3H|mb|p|mb|4C|mb|p|mb|4D|mb|p|mb|4S|mb|d|mb|4N|mb|p|mb|5H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s2|pc|sJ|pc|s4|pc|s5|pg|| pc|hA|pc|h7|pc|h3|pc|h9|pg|| pc|hK|pc|hT|pc|h5|pc|hQ|pg|| pc|sK|pc|s6|pc|s9|pc|s3|pg|| pc|d8|pc|d5|pc|dA|pc|d2|pg|| pc|cT|pc|c5|pc|cK|pc|cA|pg|| mc|12|pg|| qx|o6|st||md||sv|e|mb|p|mb|p|mb|1H|mb|1N|mb|p|mb|2H!|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|3C|mb|p|mb|4C|mb|p|mb|5C|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h3|pc|hA|pc|h7|pc|hT|pg|| pc|cT|pc|c3|pc|c8|pc|cQ|pg|| pc|h4|pc|hK|pc|h5|pc|h2|pg|| pc|c2|pc|c4|pc|cA|pc|c7|pg|| pc|s2|pc|s5|pc|sK|pc|s4|pg|| pc|s9|pc|s3|pc|s7|pc|sA|pg|| pc|hJ|pc|h8|pc|d5|pc|hQ|pg|| pc|sJ|pc|h6|pc|c5|pc|s6|pg|| pc|dA|pc|d3|pc|d4|pc|d6|pg|| pc|d2|pc|d7|pc|c9|pc|d9|pg|| pc|s8|mc|10|pg|| qx|c6|st||md||sv|e|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d5|pc|d4|pc|dK|pc|dA|pg|| pc|sK|pc|s4|pc|s2|pc|sA|pg|| pc|dJ|pc|d2|pc|d3|pc|c8|pg|| pc|d9|pc|dQ|pc|d7|pc|c9|pg|| pc|s9|pc|sQ|pc|s7|pc|s5|pg|| pc|dT|pc|cJ|pc|d6|pc|d8|pg|| pc|c3|pc|cA|pc|c7|pc|c2|pg|| mc|9|pg|| qx|o7|st||md||sv|b|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h6|pc|h4|pc|hQ|pc|hT|pg|| pc|h3|pc|hJ|pc|hA|pc|h7|pg|| pc|h2|pc|h9|pc|hK|pc|d4|pg|| pc|s5|pc|sK|pc|s2|pc|s8|pg|| mc|7|pg|| qx|c7|st||md||sv|b|mb|1C|mb|p|mb|p|mb|1S|mb|2C|mb|3C|mb|d|mb|3H|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cA|pc|c2|pc|cT|pc|h3|pg|| pc|hK|pc|hT|pc|h2|pc|h4|pg|| pc|sA|pc|s7|pc|s2|pc|s8|pg|| pc|s3|pc|sK|pc|sT|pc|s9|pg|| pc|d4|pc|dA|pc|d2|pc|d6|pg|| pc|h6|pc|h9|pc|hQ|pc|hJ|pg|| pc|h5|pc|c5|pc|hA|pc|h7|pg|| pc|sJ|pc|c7|pc|sQ|pc|c6|pg|| mc|11|pg|| qx|o8|st||md||sv|o|mb|1C|mb|p|mb|1D!|mb|p|mb|1H!|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dJ|pc|dK|pc|d8|pc|d4|pg|| pc|s5|pc|sA|pc|s2|pc|s6|pg|| pc|h2|pc|hA|pc|h7|pc|h3|pg|| pc|s4|pc|s3|pc|h4|pc|sT|pg|| pc|d5|pc|d3|pc|dA|pc|d7|pg|| pc|s9|pc|s7|pc|h6|pc|sQ|pg|| mc|6|pg|| qx|c8|st||md||sv|o|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|d|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dK|pc|d3|pc|d2|pc|d7|pg|| pc|d5|pc|d6|pc|dA|pc|dT|pg|| pc|d4|pc|dJ|pc|dQ|pc|d8|pg|| pc|c4|pc|c3|pc|cJ|pc|cQ|pg|| pc|s3|pc|s5|pc|sA|pc|s2|pg|| pc|sQ|pc|s4|pc|s6|pc|c2|pg|| pc|sT|pc|sJ|pc|sK|pc|d9|pg|| pc|hJ|pc|h4|pc|h2|pc|hA|pg|| pc|cA|pc|c9|pc|c5|pc|cK|pg|| pc|s9|pc|s7|pc|h3|pc|c7|pg|| mc|7|pg|| qx|o9|st||md||sv|e|mb|p|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|4C|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c9|pc|s3|pc|cA|pc|c6|pg|| pc|s9|pc|s4|pc|sA|pc|s7|pg|| pc|s2|pc|sK|pc|sT|pc|s5|pg|| pc|dA|pc|d8|pc|d6|pc|d5|pg|| pc|h3|pc|h2|pc|hK|pc|h4|pg|| pc|d7|pc|dJ|pc|dK|pc|d9|pg|| pc|d2|pc|dQ|mc|11|pg|| qx|c9|st||md||sv|e|mb|p|mb|1C|mb|d|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|2D|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|3H|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c9|pc|s3|pc|cA|pc|c6|pg|| pc|sJ|pc|s4|pc|sA|pc|s7|pg|| pc|d5|pc|dA|pc|d8|pc|d6|pg|| pc|h3|pc|h2|pc|hK|pc|h4|pg|| pc|hQ|pc|h6|pc|h8|pc|h9|pg|| pc|d7|pc|dJ|pc|dK|pc|d9|pg|| pc|hA|mc|11|pg|| qx|o10|st||md||sv|b|mb|p|mb|p|mb|p|mb|1C|mb|1S|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s7|pc|sT|pc|sQ|pc|s3|pg|| pc|d9|pc|dJ|pc|dQ|pc|dA|pg|| pc|d2|pc|d6|pc|d8|pc|dK|pg|| pc|s2|pc|sA|pc|s5|pc|sJ|pg|| pc|cT|pc|c3|pc|c2|pc|c7|pg|| pc|c4|pc|c6|pc|cJ|pc|c5|pg|| pc|cA|pc|d4|pc|c9|pc|c8|pg|| pc|dT|pc|d5|pc|h2|pc|s6|pg|| pc|d3|pc|d7|pc|h4|pc|s8|pg|| pc|hQ|pc|hA|pc|h5|pc|h3|pg|| pc|h8|pc|hT|pc|hK|pc|h7|pg|| mc|8|pg|| qx|c10|st||md||sv|b|mb|p|mb|p|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c7|pc|c4|pc|c6|pc|cJ|pg|| pc|h3|pc|h7|pc|h2|pc|h5|pg|| pc|hQ|pc|h4|pc|hT|pc|hK|pg|| pc|s3|pc|s7|pc|s9|pc|sQ|pg|| pc|c3|pc|cA|pc|c5|pc|c9|pg|| pc|sJ|pc|s2|pc|sT|pc|sK|pg|| pc|s5|pc|s4|pc|d4|pc|sA|pg|| pc|cQ|pc|cK|pc|c2|pc|d5|pg|| pc|s8|pc|d3|pc|d7|pc|d2|pg|| pc|s6|pc|d8|pc|dK|pc|h8|pg|| mc|7|pg|| qx|o11|st||md||sv|o|mb|1S|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|3C|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dJ|pc|dA|pc|d4|pc|d5|pg|| pc|c5|pc|c2|pc|cK|pc|c7|pg|| pc|cQ|pc|cA|pc|c6|pc|c9|pg|| pc|hK|pc|hA|pc|h2|pc|h7|pg|| pc|s3|pc|sT|pc|sA|pc|s7|pg|| pc|cJ|pc|d8|pc|s4|pc|cT|pg|| pc|c8|pc|h6|pc|s5|mc|11|pg|| qx|c11|st||md||sv|o|mb|1S|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dJ|pc|dA|pc|d4|pc|d5|pg|| pc|c5|pc|c2|pc|cK|pc|c7|pg|| pc|cQ|pc|cA|pc|c6|pc|c9|pg|| pc|s2|pc|s9|pc|sT|pc|sA|pg|| pc|cJ|pc|s7|pc|s3|pc|cT|pg|| pc|c8|pc|h4|pc|s4|pc|d2|pg|| pc|c4|pc|h6|pc|s5|pc|d7|pg|| pc|c3|pc|s8|pc|s6|pc|d9|pg|| pc|dK|pc|d3|pc|h3|pc|h2|pg|| pc|dQ|pc|d8|pc|sJ|pc|sQ|pg|| pc|h9|pc|hK|pc|hA|pc|h8|pg|| pc|hQ|pc|hT|pc|h7|pc|dT|pg|| pc|h5|pc|hJ|pc|d6|pc|sK|pg|| pg|| qx|o12|st||md||sv|n|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s3|pc|s4|pc|sK|pc|s5|pg|| pc|dA|pc|d2|pc|dK|pc|d3|pg|| pc|d4|pc|dJ|pc|dQ|pc|d6|pg|| pc|s6|pc|sT|pc|s7|pc|sJ|pg|| mc|9|pg|| qx|c12|st||md||sv|n|mb|p|mb|1C|mb|1D|mb|1H|mb|1S|mb|2H|mb|2S|mb|3H|mb|3S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h4|pc|hT|pc|hA|pc|h5|pg|| pc|c7|pc|c8|pc|cA|pc|cT|pg|| pc|c9|pc|cQ|pc|c2|pc|c5|pg|| pc|d4|pc|d2|pc|dK|pc|d3|pg|| pc|s3|pc|sA|pc|s2|pc|s5|pg|| pc|cJ|pc|cK|pc|c4|pc|c3|pg|| pc|d5|pc|dJ|pc|dQ|pc|d6|pg|| pc|s6|pc|s4|pc|sK|pc|sJ|pg|| pc|dA|pc|h2|pc|h8|pc|dT|pg|| pc|d7|pc|h6|pc|h9|pc|sT|pg|| mc|9|pg|| qx|o13|st||md||sv|b|mb|1D|mb|1H|mb|1S|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|4S|mb|d|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h4|pc|hJ|pc|hA|pc|h6|pg|| pc|s5|pc|s2|pc|sK|pc|s4|pg|| pc|cA|pc|cJ|pc|c5|pc|c2|pg|| pc|c6|pc|cK|pc|c4|pc|c3|pg|| pc|d2|pc|d6|pc|dK|pc|dA|pg|| pc|d5|pc|dQ|pc|dT|pc|h9|pg|| pc|sQ|pc|s6|pc|s3|pc|s7|pg|| pc|dJ|pc|h7|pc|c9|pc|sT|pg|| mc|8|pg|| qx|c13|st||md||sv|b|mb|p|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|2D|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h4|pc|hJ|pc|hA|pc|h6|pg|| pc|s6|pc|s2|pc|sK|pc|s4|pg|| pc|s7|pc|sQ|pc|s5|pc|s3|pg|| pc|d9|pc|dT|pc|dK|pc|dA|pg|| pc|c7|pc|cK|pc|c5|pc|c2|pg|| pc|dQ|pc|d6|pc|c3|pc|d5|pg|| pc|dJ|pc|c4|pc|c9|pc|sT|pg|| pc|cA|pc|cJ|pc|cT|pc|s8|pg|| pc|sA|pc|c6|pc|d2|pc|cQ|pg|| pc|sJ|pc|c8|pc|d3|pc|h3|pg|| pc|s9|pc|h2|pc|d4|pc|h7|pg|| pc|hK|pc|h5|pc|d7|pc|hT|pg|| pc|h9|pc|h8|pc|d8|pc|hQ|pg|| pg|| qx|o14|st||md||sv|o|mb|1S|mb|p|mb|4C|mb|d|mb|4D|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|4N|mb|p|mb|5D|mb|p|mb|5H|mb|p|mb|6D|mb|p|mb|6S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hJ|pc|h5|pc|h2|pc|h4|pg|| pc|h8|pc|h6|pc|hA|pc|s3|pg|| pc|s4|pc|h3|pc|sK|pc|s5|pg|| pc|s2|pc|sQ|pc|sA|pc|c3|pg|| pc|cA|pc|c6|pc|h7|pc|c2|pg|| mc|12|pg|| qx|c14|st||md||sv|o|mb|1S|mb|2S|mb|4C|an|kortfarge og sparst酶tte|mb|4H|mb|4N|mb|p|mb|5N|mb|p|mb|6S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hJ|pc|h5|pc|h2|pc|h4|pg|| pc|hT|pc|h6|pc|hA|pc|s4|pg|| pc|s3|pc|h3|pc|sK|pc|s5|pg|| pc|s2|pc|sQ|pc|sA|pc|h8|pg|| pc|cA|pc|c3|pc|d3|pc|c2|pg|| pc|dA|pc|d7|pc|d4|pc|d2|pg|| mc|12|pg|| qx|o15|st||md||sv|n|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c9|pc|c3|pc|c2|pc|cQ|pg|| pc|dA|pc|d5|pc|d4|pc|d2|pg|| pc|dK|pc|d7|pc|s2|pc|d3|pg|| pc|dQ|pc|d8|pc|s4|pc|d9|pg|| pc|cJ|pc|c5|pc|c4|pc|c6|pg|| pc|h7|pc|h5|pc|h9|pc|h3|pg|| pc|s8|pc|sK|pc|s7|pc|s6|pg|| pc|s3|pc|d6|pc|sA|pc|c8|pg|| pc|c7|pc|s9|pc|cT|pc|cA|pg|| pc|sQ|pc|dT|pc|sJ|pc|h2|pg|| mc|10|pg|| qx|c15|st||md||sv|n|mb|p|mb|1C|mb|1S|mb|p|mb|2S|mb|3D|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h5|pc|h2|pc|h3|pc|hT|pg|| pc|dA|pc|d5|pc|d4|pc|d2|pg|| pc|dJ|pc|d7|pc|s2|pc|d3|pg|| pc|dK|pc|d8|pc|s4|pc|d9|pg|| pc|dQ|pc|s6|pc|c3|pc|s3|pg|| pc|cQ|pc|c5|pc|c4|pc|c2|pg|| pc|cJ|pc|c9|pc|c8|pc|cA|pg|| pc|sK|pc|s7|pc|s9|pc|s8|pg|| pc|sQ|pc|d6|pc|sT|pc|h8|pg|| pc|dT|mc|11|pg|| 富二代精品国产app