vg|NM-kvalik,6_7,I,9,16,Bratli/Strøm,0,Skjæran/Syversen,0| rs|4HE-1,,4SWx-1,,3NE+1,,4HW-1,,2SE+1,,4SS-2,,2SW-1,,2NS+2,| pn|Bratli,Syversen,Strøm,Skjæran,South,West,North,East|pg|| qx|o9|st||md|3SKJ74HQJDA54C9842,SQ985H863DKQ63CK7,SAT6HT97DT72CT653,S32HAK542DJ98CAQJ|sv|e|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|nt|vugraphzev: Vi er tilbake med 6. runde i kvalik til arrangørlaget til finalen i NM for klubblag|pg|| nt|vugraphzev: Resultater; http://larvikbridgeklubb.no/result/view/0880/2020-09-06?node=89254|pg|| pc|s4|pc|s5|pc|sA|pc|s3|pg|| pc|s6|pc|s2|pc|sK|pc|s8|pg|| pc|dA|pc|d3|pc|d2|pc|d8|pg|| mc|9|nt|vugraphzev: trykk på html for resultatene|pg|| pg|| qx|o10|st||md|4SHAQJT5DQ972CA875,SAT864H82DAJTCK42,SK75H9743D65CQT63,SQJ932HK6DK843CJ9|sv|b|mb|p|mb|1H|mb|1S|mb|2H|mb|2S|mb|2N|mb|3S|mb|p|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|d|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h7|pc|hK|pc|hA|pc|h2|pg|| pc|hQ|pc|h8|pc|h3|pc|h6|pg|| pc|cA|pc|c2|pc|c3|pc|c9|pg|| pc|c5|pc|cK|pc|c6|pc|cJ|pg|| pc|c4|pc|cT|pc|sQ|pc|c7|pg|| pc|sJ|pc|h5|pc|s4|pc|sK|pg|| pc|d6|pc|d3|pc|dQ|pc|dA|pg|| mc|9|pg|| qx|o11|st||md|1SAJ43HT9862DAJCK6,SK72HK53DK4CQT953,ST85H7DQ87652CJ84,SQ96HAQJ4DT93CA72|sv|o|nt|vugraphzev: http://larvikbridgeklubb.no/var/ruter/html/0880/2020-09-06.htm|pg|| mb|1H|mb|p|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s4|pc|s2|pc|sT|pc|sQ|pg|| pc|cA|pc|c6|pc|c3|pc|c4|pg|| pc|c2|pc|cK|pc|c5|pc|c8|pg|| pc|s3|pc|sK|pc|s5|pc|s6|pg|| pc|cQ|pc|cJ|pc|c7|pc|h6|pg|| pc|cT|pc|d2|pc|d9|pc|dJ|pg|| pc|c9|pc|d5|pc|dT|pc|h2|pg|| pc|hK|pc|h7|pc|h4|pc|h8|pg|| pc|h3|mc|10|pg|| qx|o12|st||md|2S94HAJDQT96CJT874,S532HQT5DA5CAQ953,SAK6H62DJ8743CK62,SQJT87HK98743DK2C|sv|n|nt|vugraphzev: 3 beste parene kvalifiseres til laget, minst 1 par fra hver klubb (Horten og Larvik)|pg|| mb|1C|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|4C|mb|p|mb|4D|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|sA|pc|s7|pc|s9|pc|s5|pg|| pc|sK|pc|s8|pc|s4|pc|s2|pg|| pc|s6|pc|sT|pc|hJ|pc|s3|pg|| pc|dT|pc|dA|pc|d3|pc|d2|pg|| pc|hT|pc|h2|pc|h3|pc|hA|pg|| pc|d6|pc|d5|pc|d4|pc|dK|pg|| pc|h4|pc|c4|pc|hQ|pc|h6|pg|| mc|9|pg|| qx|o13|st||md|3SJTHKJ94DA9CKQ754,SA6HT65DK853CA982,SQ7HA32DQJT64CJT3,SK985432HQ87D72C6|sv|b|mb|p|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|1N|mb|2S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dA|pc|d3|pc|d4|pc|d2|pg|| pc|d9|pc|dK|pc|d6|pc|d7|pg|| pc|sA|pc|s7|pc|s2|pc|sT|pg|| pc|s6|pc|sQ|pc|sK|pc|sJ|pg|| pc|s9|pc|c4|pc|c2|pc|h2|pg|| pc|s8|pc|h4|pc|c8|pc|cJ|pg|| pc|s5|pc|c5|pc|d5|pc|dT|pg|| pc|c6|pc|cQ|pc|cA|pc|c3|pg|| pc|h5|pc|hA|pc|h8|pc|h9|pg|| pc|cT|pc|s3|pc|c7|pc|c9|pg|| pc|h7|pc|hJ|pc|h6|pc|h3|pg|| mc|9|pg|| qx|o14|st||md|4ST874HAT4DJ6CKQ63,S652H632DT53CJ954,SAKJ3HKQ7DK4CT872,SQ9HJ985DAQ9872CA|sv|o|mb|1D|mb|p|mb|p|mb|d|mb|2D|mb|2S|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d3|pc|d4|pc|dQ|pc|d6|pg|| pc|dA|pc|dJ|pc|d5|pc|dK|pg|| pc|cA|pc|c3|pc|c4|pc|c2|pg|| pc|h8|pc|h4|pc|h2|pc|hK|pg|| pc|sA|pc|s9|pc|s4|pc|s2|pg|| pc|h7|pc|h5|pc|hA|pc|h3|pg|| pc|sT|pc|s6|pc|s3|pc|sQ|pg|| pc|h9|pc|hT|pc|h6|pc|hQ|pg|| pc|sK|pc|d2|pc|s7|pc|s5|pg|| pc|c7|mc|8|pg|| qx|o15|st||md|1S9HJ542DJ943CAK42,SA74HQ876DAT8CJ76,SKJT8HA3DKQ75CT95,SQ6532HKT9D62CQ83|sv|n|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hA|pc|h9|pc|h4|pc|h6|pg|| pc|h3|pc|hT|pc|h2|pc|h7|pg|| pc|s2|pc|s9|pc|sA|pc|s8|pg|| pc|s4|pc|sK|pc|s3|pc|c2|pg|| pc|c5|pc|c3|pc|cK|pc|c6|pg|| pc|h5|pc|h8|pc|sT|pc|hK|pg|| pc|dK|pc|d2|pc|d4|pc|dA|pg|| pc|s7|pc|sJ|pc|sQ|pc|d3|pg|| pc|c8|pc|cA|pc|c7|pc|c9|pg|| pc|d9|mc|7|pg|| qx|o16|st||md|2SK8HA3DAT963CA643,ST974HJ8754DQ4CQ9,SJ32HQ962DK72CK52,SAQ65HKTDJ85CJT87|sv|e|mb|p|mb|p|mb|1C|mb|1N|mb|2D|mb|2N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h4|pc|h2|pc|hT|pc|hA|pg|| pc|dA|pc|d4|pc|d2|pc|d8|pg|| pc|d3|pc|dQ|pc|dK|pc|d5|pg|| pc|d7|pc|dJ|pc|d6|pc|sT|pg|| pc|sQ|pc|sK|pc|s4|pc|s2|pg|| pc|dT|pc|h5|pc|c2|pc|c8|pg|| pc|d9|pc|h7|pc|h6|pc|c7|pg|| pc|c3|pc|c9|pc|cK|pc|cT|pg|| pc|c5|pc|cJ|pc|cA|pc|cQ|pg|| pc|h3|pc|h8|pc|h9|pc|hK|pg|| pc|sA|pc|s8|pc|s7|pc|s3|pg|| mc|10|nt|vugraphzev: TL-vurdering på siste spillet, men TL er ikke ferdig med sine spill, så kan bli justering på spillet|pg|| nt|vugraphzev: De andre bordene har ganske mange spill igjen, så blir en ganske lang pause før siste runde|pg|| pg|| Ʒapp