vg|NM-kvalik,5_7,I,1,8,Flinken/Jahnsen,0,Skjæran/Syversen,0| rs|3NS-3,,4HE=,,4HS-3,,4SE+2,,2SW=,,2SW-2,,3SS-2,,3NW+3,| pn|Flinken,Syversen,Jahnsen,Skjæran,South,West,North,East|pg|| qx|o1|st||md|3SQ9754H2DAKT6CAQ8,SK632H5DQJ54CKT43,SAHKJT974D92CJ976,SJT8HAQ863D873C52|sv|o|nt|vugraphzev: Da er vi tilbake med 5. runde i kvaliken til arrangørlaget til finalen i NM for klubblag|pg|| mb|2H|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|nt|vugraphzev: Resultater; http://larvikbridgeklubb.no/var/ruter/html/0880/2020-09-06.htm|pg|| pc|dQ|pc|d2|pc|d8|pc|dA|pg|| pc|h2|pc|h5|pc|hJ|pc|hQ|pg|| pc|d7|pc|d6|pc|dJ|pc|d9|pg|| pc|s3|pc|sA|pc|sJ|pc|s4|pg|| pc|c6|pc|c5|pc|cQ|pc|cK|pg|| pc|c3|pc|c7|pc|c2|pc|cA|pg|| pc|dK|pc|d4|pc|h4|pc|d3|pg|| pc|dT|pc|d5|pc|h7|pc|h3|pg|| pc|c8|pc|c4|pc|cJ|pc|h6|pg|| pc|hK|pc|hA|pc|s5|pc|s2|pg|| pc|s8|pc|sQ|pc|sK|pc|h9|pg|| pc|cT|pc|c9|pc|h8|pc|s7|pg|| pc|s6|pc|hT|pc|sT|pc|s9|pg|| pg|| qx|o2|st||md|4SJ75H764DK873CJ98,SA843HJ98DQJ54CA4,SQT96H32DA2CKT632,SK2HAKQT5DT96CQ75|sv|n|mb|1N|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h4|pc|h8|pc|h2|pc|h5|pg|| pc|h9|pc|h3|pc|hA|pc|h6|pg|| pc|hK|pc|h7|pc|hJ|pc|c2|pg|| pc|d9|pc|dK|pc|d4|pc|d2|pg|| pc|s5|pc|sA|pc|s6|pc|s2|pg|| pc|d5|pc|dA|pc|dT|pc|d3|pg|| pc|sT|pc|sK|pc|s7|pc|s3|pg|| pc|cQ|pc|c8|pc|c4|pc|cK|pg|| mc|10|pg|| qx|o3|st||md|1SA32HA7432DK94C65,ST7H8DQJT8752CA97,SQHQJ6D63CKJT8432,SKJ98654HKT95DACQ|sv|e|mb|1H|mb|3D|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dQ|pc|d3|pc|dA|pc|d4|pg|| pc|sK|pc|sA|pc|s7|pc|sQ|pg|| pc|c6|pc|c7|pc|cT|pc|cQ|pg|| pc|sJ|pc|s2|pc|sT|pc|h6|pg|| pc|d6|pc|s4|pc|dK|pc|d2|pg|| pc|d9|pc|dT|pc|hJ|pc|hK|pg|| pc|h5|pc|h2|pc|h8|pc|hQ|pg|| pc|cK|pc|s6|pc|c5|pc|cA|pg|| pc|dJ|pc|c2|pc|s5|pc|h3|pg|| pc|s3|pc|c9|pc|c3|pc|s8|pg|| pc|s9|pc|h4|pc|d5|pc|c4|pg|| pc|hA|pc|d7|pc|c8|pc|h9|pg|| pc|h7|pc|d8|pc|cJ|pc|hT|pg|| pg|| qx|o4|st||md|2ST52HQ73DJ7432C65,SA6HA8DT98CAQJ932,SJ3HJ652DAQ65CT87,SKQ9874HKT94DKCK4|sv|b|mb|1N|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2D|mb|p|mb|3H|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d2|pc|d8|pc|dA|pc|dK|pg|| nt|vugraphzev: kaffesøl-pause :)|pg|| pc|d6|pc|s7|pc|d3|pc|d9|pg|| pc|s4|pc|s2|pc|sA|pc|s3|pg|| pc|s6|pc|sJ|pc|sK|pc|s5|pg|| mc|12|pg|| qx|o5|st||md|3S964HQ92DQJ82CKQ3,SAK32HJ6DT93CJT64,SQ85HAT543D5CA952,SJT7HK87DAK764C87|sv|n|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1H|mb|2H|mb|d|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d5|pc|dA|pc|d2|pc|d3|pg|| pc|c7|pc|cQ|pc|c4|pc|c2|pg|| pc|dQ|pc|d9|pc|s5|pc|d4|pg|| pc|c5|pc|c8|pc|cK|pc|c6|pg|| pc|dJ|pc|dT|pc|sQ|pc|d6|pg|| pc|hA|pc|h7|pc|h2|pc|h6|pg|| pc|h3|pc|hK|pc|h9|pc|hJ|pg|| pc|sJ|pc|s4|pc|s2|pc|s8|pg|| pc|h8|pc|hQ|pc|s3|pc|h4|pg|| pc|sK|pc|h5|pc|s7|pc|s6|pg|| mc|8|nt|vugraphzev: Jeg la feil, men spillefører fikk siste på ruter 7 :)|pg|| pg|| qx|o6|st||md|4ST872HKQ53D9C8742,SKJ643HAJ2D754CQ3,SA5HT97DAJT63CKJ6,SQ9H864DKQ82CAT95|sv|e|mb|1C|mb|p|mb|1H|mb|2D|mb|p|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dA|pc|d2|pc|d9|pc|d7|pg|| pc|d3|pc|d8|pc|s2|pc|d5|pg|| pc|hK|pc|h2|pc|h7|pc|h4|pg|| pc|h3|pc|hA|pc|h9|pc|h6|pg|| pc|s4|pc|sA|pc|s9|pc|s7|pg|| pc|d6|pc|dQ|pc|s8|pc|d4|pg|| pc|hQ|pc|hJ|pc|hT|pc|h8|pg|| pc|h5|pc|s3|pc|s5|pc|sQ|pg|| pc|dK|pc|sT|pc|sJ|pc|dT|pg|| pc|sK|pc|c6|pc|c5|pc|c2|pg|| pc|s6|pc|dJ|pc|c9|pc|c4|pg|| mc|6|pg|| qx|o7|st||md|1SQJ64HA2DKQ94C953,S8HKJ96DAJT8CKT84,SAT75HQT4D765CAJ2,SK932H8753D32CQ76|sv|b|mb|1D|mb|1H|mb|d|mb|2H|mb|2S|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h6|pc|h4|pc|h5|pc|hA|pg|| pc|sQ|pc|s8|pc|s5|pc|sK|pg|| pc|d3|pc|dQ|pc|dA|pc|d5|pg|| pc|dJ|pc|d6|pc|d2|pc|dK|pg|| pc|s4|pc|c4|pc|sA|pc|s2|pg|| pc|d7|pc|h3|pc|d4|pc|d8|pg|| pc|dT|pc|sT|pc|h7|pc|d9|pg|| pc|s7|pc|s3|pc|s6|pc|h9|pg|| pc|c2|pc|c6|pc|c9|pc|cT|pg|| pc|c8|pc|cA|pc|c7|pc|c5|pg|| pc|cJ|pc|cQ|pc|c3|pc|cK|pg|| pc|hK|pc|hT|pc|h8|pc|h2|pg|| pc|hJ|pc|hQ|pc|s9|pc|sJ|pg|| pg|| qx|o8|st||md|2SKT873H8653DJ52CK,SA9HQDAQT943CJT64,SQJ42HJT2D8CAQ873,S65HAK974DK76C952|sv|o|mb|1D|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|1N|an|viser kløver|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2D|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|sQ|pc|s5|pc|s3|pc|sA|pg|| pc|hQ|pc|h2|pc|h4|pc|h3|pg|| pc|dA|pc|d8|pc|d6|pc|d2|pg|| pc|d3|pc|c3|pc|dK|pc|d5|pg|| pc|hA|pc|h5|pc|s9|pc|hT|pg|| pc|hK|pc|h6|pc|c4|pc|hJ|pg|| pc|h9|pc|h8|pc|c6|pc|c7|pg|| mc|12|nt|vugraphzev: Liten pause før 6.runde|pg|| pg|| Ʒapp