vg|NM-kvalik,4_7,I,1,8,Bakke/Riisnæs,0,Heibø/Ruth,0| rs|4SW+1,,1NE-3,,4HN+1,,4HW=,,4HN=,,3NS+1,,3NN-3,,1NS=,| pn|Riisnæs,Heibø,Bakke,Ruth,South,West,North,East|pg|| qx|o1|st||md|3S965HKT9DKQT54CQ8,SAKJ74HA6532D2CJT,ST8HJ874DJ9C97532,SQ32HQDA8763CAK64|sv|o|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s8|nt|vugraphzev: vi er tilbake med 4. runde i kvaliken til arrangørlaget til finalen i NM for klubblag|pg|| pc|sQ|pc|s5|pc|s4|pg|| pc|hQ|pc|h9|pc|hA|pc|h4|pg|| pc|h2|pc|h7|pc|s2|pc|hT|pg|| pc|dA|pc|d4|pc|d2|pc|d9|pg|| pc|d3|pc|dK|pc|s7|pc|dJ|pg|| pc|h3|pc|h8|pc|s3|pc|hK|pg|| pc|d6|pc|dT|pc|sJ|pc|c2|pg|| pc|sA|pc|sT|pc|c4|pc|s6|pg|| pc|sK|pc|c3|pc|d7|pc|s9|pg|| pc|cJ|pc|c5|pc|cA|pc|c8|pg|| pc|cK|pc|cQ|pc|cT|pc|c7|pg|| pc|c6|pc|d5|pc|h5|pc|c9|pg|| pc|hJ|pc|d8|pc|dQ|pc|h6|pg|| pg|| qx|o2|st||md|4SJ4HA872DAJ987CK4,SAQ52H963DQ543CA8,SKT63HK54D62CQJ93,S987HQJTDKTCT7652|sv|n|mb|p|mb|1D|mb|d|mb|1S|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|sJ|pc|sQ|pc|sK|pc|s7|pg|| pc|h4|pc|hQ|pc|h7|pc|h3|pg|| pc|c2|pc|c4|pc|cA|pc|c3|pg|| pc|c8|pc|cJ|pc|c5|pc|cK|pg|| pc|s4|pc|s2|pc|sT|pc|s9|pg|| pc|d6|pc|dK|pc|dA|pc|d3|pg|| pc|dJ|pc|dQ|pc|d2|pc|dT|pg|| pc|s5|pc|s6|pc|s8|pc|h2|pg|| pc|c6|pc|h8|pc|d4|pc|c9|pg|| pc|cQ|pc|c7|pc|d7|pc|h6|pg|| mc|4|pg|| qx|o3|st||md|1SAK4HAQT86DAK3CT9,SJ95HK7DT854CA852,ST87H9432D2CKQJ64,SQ632HJ5DQJ976C73|sv|e|nt|vugraphzev: Resultater fra kvaliken: http://larvikbridgeklubb.no/var/ruter/html/0880/2020-09-06.htm|pg|| nt|vugraphzev: 3 beste parene kvalifiserer, men minst ett par fra Larvik og ett fra Horten.|pg|| mb|2D|an|multi|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3C|mb|p|mb|3H|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dQ|pc|dA|pc|d5|pc|d2|pg|| pc|d3|pc|d4|pc|h2|pc|d7|pg|| pc|h3|pc|h5|pc|hT|pc|hK|pg|| pc|c2|pc|cQ|pc|c7|pc|c9|pg|| pc|h4|pc|hJ|pc|hA|pc|h7|pg|| pc|cT|pc|cA|pc|c4|pc|c3|pg|| mc|11|pg|| qx|o4|st||md|2SJ762HA8DAK842CQ2,SKQT4HK72DQJTCAT7,S985HJD975CJ98643,SA3HQT96543D63CK5|sv|b|mb|1N|mb|p|mb|2D|mb|d|mb|2H|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d5|pc|d3|pc|dK|pc|dQ|pg|| pc|dA|pc|dJ|pc|d7|pc|d6|pg|| pc|s6|pc|s4|pc|s5|pc|sA|pg|| pc|hT|pc|h8|pc|hK|pc|hJ|pg|| mc|10|pg|| qx|o5|st||md|3SAQ5HT754DAQ974C5,ST98742HK96DT32C4,SJHAQ83DKJ5CAJ876,SK63HJ2D86CKQT932|sv|n|mb|2C|mb|p|mb|2D|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cK|pc|c5|pc|c4|pc|cA|pg|| pc|c6|pc|c2|pc|h4|pc|h6|pg|| pc|h9|pc|hA|pc|h2|pc|h5|pg|| pc|dK|pc|d6|pc|d4|pc|d2|pg|| pc|dJ|pc|d8|pc|d7|pc|d3|pg|| pc|d5|pc|hJ|pc|d9|pc|dT|pg|| pc|c3|pc|s5|pc|s2|pc|c7|pg|| mc|10|pg|| qx|o6|st||md|4SAK2HJT73DKJ74CKQ,SQJ84HKQ852DQ5CJ3,ST53HADAT963CA842,S976H964D82CT9765|sv|e|mb|p|mb|1N|mb|2D|mb|d|mb|p|mb|p|mb|2H|mb|3H|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|sQ|pc|s3|pc|s7|pc|sA|pg|| pc|d7|pc|d5|pc|dA|pc|d8|pg|| pc|d3|pc|d2|pc|dJ|pc|dQ|pg|| pc|h2|pc|hA|pc|h9|pc|h3|pg|| pc|c2|pc|c5|pc|cK|pc|c3|pg|| pc|cQ|pc|cJ|pc|c4|pc|c6|pg|| pc|dK|pc|s4|pc|d6|pc|c7|pg|| pc|d4|pc|h5|pc|d9|pc|h6|pg|| pc|dT|pc|s6|pc|h7|pc|h8|pg|| pc|cA|pc|c9|pc|hT|pc|hQ|pg|| pc|s5|pc|s9|pc|sK|pc|s8|pg|| mc|10|pg|| qx|o7|st||md|1SK9652H8DQJT84CJ2,SAQ7HJ9632D6CAT53,S4HAKQT74DK953CQ6,SJT83H5DA72CK9874|sv|b|mb|2S|mb|3H|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c4|pc|c2|pc|cA|pc|c6|pg|| pc|c3|pc|cQ|pc|cK|pc|cJ|pg|| pc|c7|pc|d4|pc|cT|pc|d3|pg|| pc|c5|pc|d5|pc|c8|pc|s2|pg|| pc|c9|pc|d8|pc|h6|pc|dK|pg|| pc|s8|pc|s9|pc|sQ|pc|s4|pg|| pc|sA|pc|d9|pc|s3|pc|s5|pg|| pc|h3|pc|hT|pc|h5|pc|h8|pg|| pc|hA|pc|d2|pc|dT|pc|h2|pg|| pc|hK|pc|d7|mc|6|pg|| qx|o8|st||md|2ST64HAQ64DAK3CKQ8,SAQ832HTD8542CJ92,S975HJ9DQT9CT7543,SKJHK87532DJ76CA6|sv|o|mb|p|mb|p|mb|1H|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s2|pc|s5|pc|sK|pc|s4|pg|| pc|sJ|pc|s6|pc|sQ|pc|s7|pg|| pc|sA|pc|s9|pc|h8|pc|sT|pg|| pc|s8|pc|c3|pc|h2|pc|h4|pg|| pc|s3|pc|c4|pc|h3|pc|c8|pg|| pc|c2|pc|c5|pc|cA|pc|cQ|pg|| pc|c6|pc|cK|pc|c9|pc|c7|pg|| pc|dA|pc|d2|pc|d9|pc|d6|pg|| pc|dK|pc|d4|pc|dT|pc|d7|pg|| pc|d3|pc|d5|pc|dQ|pc|dJ|pg|| pc|hJ|pc|h5|pc|h6|pc|hT|pg|| pc|h9|pc|h7|pc|hQ|pc|d8|pg|| pc|hA|pc|cJ|pc|cT|pc|hK|pg|| pg|| Ʒapp