vg|44 IBF VARNA TEAMS KWS ROUND 5,5,I,1,32,BRIDGE+,0,VIDEV,0| rs|5DN-2,4HW-1,3NN=,3SN-1,6SN=,4SN+2,1NW-3,1NW-3,3NE+2,3NE=,1NS=,3NS-2,2SS+1,2SS+1,2SN+1,4SN-2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| pn|DANAILOV,TENEV,ZAHARIEV,RUSINOV,PENEV,NIKOLCHEV,VIDEV,CONCHEV|pg|| qx|o1|st||md|3SAJHJ4DAT92CQJ975,ST864HAQT72D8CK42,SK973H65DKQJ73CT8,SQ52HK983D654CA63|sv|o|mb|1D|mb|p|mb|2C|mb|d|mb|p|mb|2H|mb|3D|mb|p|mb|3H|mb|d|mb|p|mb|p|mb|5D|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h3|pc|h4|pc|hA|pc|h5|pg|| pc|hQ|pc|h6|pc|hK|pc|hJ|pg|| pc|cA|mc|9|pg|| qx|c1|st||md|3SAJHJ4DAT92CQJ975,ST864HAQT72D8CK42,SK973H65DKQJ73CT8,SQ52HK983D654CA63|sv|o|mb|p|mb|p|mb|1D!|mb|1H|mb|d|mb|2D|mb|3C|mb|3H|mb|4D|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cT|pc|c3|pc|c7|pc|cK|pg|| pc|hQ|pc|h5|pc|h3|pc|h4|pg|| pc|h2|pc|h6|pc|hK|pc|hJ|pg|| pc|d4|pc|dA|pc|d8|pc|d3|pg|| pc|cQ|pc|c2|pc|c8|pc|cA|pg|| pc|d5|pc|d2|pc|h7|pc|d7|pg|| pc|c4|pc|s3|pc|c6|pc|c5|pg|| pc|h8|pc|d9|pc|hA|pc|dJ|pg|| pc|s8|pc|s7|pc|s2|pc|sJ|pg|| pc|sA|pc|s4|mc|9|pg|| qx|o2|st||md|4SHAKJT5DA82CJ8632,SQ65H963DQJ93CA97,SKJT732HQ2DK75CQ4,SA984H874DT64CKT5|sv|n|mb|p|mb|3C|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|3H|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s4|pc|c2|pc|sQ|pc|sK|pg|| pc|sJ|pc|sA|pc|c3|pc|s5|pg|| pc|dT|pc|dA|pc|d3|pc|d5|pg|| pc|h5|pc|h6|pc|hQ|pc|h4|pg|| pc|s7|pc|s8|pc|d2|pc|s6|pg|| pc|c5|pc|c6|pc|cA|pc|c4|pg|| pc|c7|pc|cQ|pc|cK|pc|c8|pg|| mc|9|pg|| qx|c2|st||md|4SHAKJT5DA82CJ8632,SQ65H963DQJ93CA97,SKJT732HQ2DK75CQ4,SA984H874DT64CKT5|sv|n|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d6|pc|d2|pc|dJ|pc|dK|pg|| pc|sT|pc|s4|pc|c2|pc|sQ|pg|| pc|c7|pc|c4|pc|cK|pc|c3|pg|| pc|dT|pc|dA|pc|d3|pc|d5|pg|| pc|h5|pc|h9|pc|hQ|pc|h4|pg|| pc|h2|pc|h7|pc|hT|pc|h3|pg|| pc|d8|pc|dQ|pc|d7|pc|d4|pg|| pc|s5|pc|s7|mc|8|pg|| qx|o3|st||md|1S9843HK64DK6CA976,S62HT9732D95CT543,SAKQTHAJ5DAQT82CJ,SJ75HQ8DJ743CKQ82|sv|e|mb|1D|mb|p|mb|2D|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|4N|mb|p|mb|5D|mb|p|mb|6S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cK|pc|cA|pc|c3|pc|cJ|pg|| pc|s3|pc|s2|pc|sA|pc|s5|pg|| pc|sK|pc|s7|pc|s4|pc|s6|pg|| pc|d2|pc|d3|pc|dK|pc|d5|pg|| pc|d6|pc|d9|pc|dA|pc|d4|pg|| pc|sQ|pc|sJ|pc|s8|pc|h2|pg|| pc|dQ|pc|d7|pc|h4|pc|h3|pg|| pc|d8|pc|dJ|pc|s9|pc|h7|pg|| mc|12|pg|| qx|c3|st||md|1S9843HK64DK6CA976,S62HT9732D95CT543,SAKQTHAJ5DAQT82CJ,SJ75HQ8DJ743CKQ82|sv|e|mb|p|mb|p|mb|1C!|mb|p|mb|1H!|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cK|pc|cA|pc|c3|pc|cJ|pg|| pc|s3|pc|s2|pc|sA|pc|s5|pg|| pc|sK|pc|s7|pc|s4|pc|s6|pg|| pc|sQ|pc|sJ|pc|s8|pc|h3|pg|| pc|d2|pc|d3|pc|dK|pc|d5|pg|| pc|d6|pc|d9|pc|dA|pc|d4|pg|| pc|dQ|pc|d7|pc|h4|pc|h2|pg|| pc|d8|pc|dJ|pc|s9|pc|c4|pg|| pc|hK|pc|h7|pc|h5|pc|h8|pg|| pc|h6|pc|h9|pc|hJ|pc|hQ|pg|| mc|12|pg|| qx|o4|st||md|2S98732HT83DAQCA86,SAKQHKQ42DT843CQ7,SJHA76DK76CKJT543,ST654HJ95DJ952C92|sv|b|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c3|pc|c2|pc|cA|pc|c7|pg|| pc|c8|pc|cQ|pc|cK|pc|c9|pg|| pc|cJ|pc|s4|pc|c6|pc|d3|pg|| pc|cT|pc|s5|pc|s7|pc|d4|pg|| pc|c5|pc|h5|pc|h8|pc|d8|pg|| pc|c4|pc|h9|pc|h3|pc|h2|pg|| pc|dK|pc|d2|pc|dA|pc|dT|pg|| pc|dQ|pc|h4|pc|d6|pc|d5|pg|| pc|hT|pc|hQ|pc|hA|pc|hJ|pg|| mc|4|pg|| qx|c4|st||md|2S98732HT83DAQCA86,SAKQHKQ42DT843CQ7,SJHA76DK76CKJT543,ST654HJ95DJ952C92|sv|b|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cJ|pc|c2|pc|cA|pc|c7|pg|| pc|c8|pc|cQ|pc|cK|pc|c9|pg|| pc|cT|pc|s4|pc|c6|pc|d3|pg|| pc|c5|pc|s5|pc|s7|pc|h2|pg|| pc|c4|pc|s6|pc|h8|pc|d4|pg|| pc|c3|pc|sT|pc|h3|pc|d8|pg|| pc|d6|pc|d2|pc|dA|pc|dT|pg|| pc|hT|pc|hK|pc|hA|pc|h5|pg|| mc|4|pg|| qx|o5|st||md|3SA5HQ2D7432CJ7654,SJ73H953DK8CAKQ82,SQT962HAJ76DQ6C93,SK84HKT84DAJT95CT|sv|n|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2D|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hQ|pc|h3|pc|h6|pc|hK|pg|| pc|cT|pc|c7|pc|c2|pc|c3|pg|| pc|h4|pc|h2|pc|h9|pc|hJ|pg|| pc|s2|pc|s4|pc|sA|pc|s3|pg|| pc|s5|pc|s7|pc|s9|pc|sK|pg|| pc|d5|pc|d2|pc|dK|pc|d6|pg|| pc|cA|pc|c9|pc|s8|pc|c4|pg|| pc|cK|pc|h7|pc|h8|pc|c5|pg|| pc|cQ|pc|s6|pc|hT|pc|c6|pg|| pc|d8|mc|11|pg|| qx|c5|st||md|3SA5HQ2D7432CJ7654,SJ73H953DK8CAKQ82,SQT962HAJ76DQ6C93,SK84HKT84DAJT95CT|sv|n|mb|2D!|mb|p|mb|2H!|mb|3C|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d2|pc|d8|pc|dQ|pc|dA|pg|| pc|d5|pc|d3|pc|dK|pc|d6|pg|| pc|h3|pc|h6|pc|hK|pc|h2|pg|| pc|dJ|pc|d4|pc|h5|pc|s2|pg|| pc|dT|pc|d7|pc|s3|pc|s6|pg|| pc|d9|pc|c5|pc|h9|pc|c3|pg|| mc|9|pg|| qx|o6|st||md|4SAK6HKJ85DAQT2CK2,S9872HA6DKJ5CAT63,SQ54H74D943CJ8754,SJT3HQT932D876CQ9|sv|e|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|1H!|mb|p|mb|1S!|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s9|pc|sQ|pc|s3|pc|s6|pg|| pc|d3|pc|d6|pc|dT|pc|dJ|pg|| pc|s2|pc|s4|pc|sT|pc|sA|pg|| pc|dA|pc|d5|pc|d4|pc|d7|pg|| pc|sK|pc|s7|pc|s5|pc|sJ|pg|| pc|d2|pc|dK|pc|d9|pc|d8|pg|| pc|s8|pc|c4|pc|h3|pc|h5|pg|| pc|hA|pc|h4|pc|h2|pc|h8|pg|| pc|h6|pc|h7|pc|h9|pc|hJ|pg|| pc|hK|pc|c3|pc|c5|pc|hT|pg|| pc|dQ|pc|c6|pc|c7|pc|c9|pg|| mc|7|pg|| qx|c6|st||md|4SAK6HKJ85DAQT2CK2,S9872HA6DKJ5CAT63,SQ54H74D943CJ8754,SJT3HQT932D876CQ9|sv|e|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3C|mb|p|mb|3H|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s8|pc|s4|pc|sT|pc|sA|pg|| pc|cK|pc|c3|pc|c4|pc|c9|pg|| pc|c2|pc|c6|pc|c5|pc|cQ|pg|| pc|d7|pc|d2|pc|dJ|pc|d3|pg|| pc|s2|pc|sQ|pc|s3|pc|s6|pg|| pc|h4|pc|h3|pc|hJ|pc|hA|pg|| pc|cA|pc|c7|pc|d8|pc|h5|pg|| pc|s7|pc|s5|pc|sJ|pc|sK|pg|| pc|dA|pc|d5|pc|d4|pc|d6|pg|| pc|dT|pc|dK|pc|d9|pc|h2|pg|| pc|s9|pc|h7|pc|h9|pc|h8|pg|| mc|7|pg|| qx|o7|st||md|1SAT8543HQTDAQTCKJ,SK7HJ954DJ9543C75,SJ92H872DK76CT962,SQ6HAK63D82CAQ843|sv|b|mb|1C|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c7|pc|c2|pc|cA|pc|cJ|pg|| pc|c8|pc|cK|pc|c5|pc|c6|pg|| pc|sA|pc|s7|pc|s2|pc|s6|pg|| pc|s3|pc|sK|pc|s9|pc|sQ|pg|| pc|h4|pc|h2|pc|hK|pc|hT|pg|| pc|hA|pc|hQ|pc|h5|pc|h7|pg|| mc|9|pg|| qx|c7|st||md|1SAT8543HQTDAQTCKJ,SK7HJ954DJ9543C75,SJ92H872DK76CT962,SQ6HAK63D82CAQ843|sv|b|mb|1S|mb|p|mb|1N|mb|2C|mb|d!|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c7|pc|c2|pc|cA|pc|cJ|pg|| pc|c8|pc|cK|pc|c5|pc|c6|pg|| pc|sA|pc|s7|pc|s2|pc|s6|pg|| pc|s3|pc|sK|pc|s9|pc|sQ|pg|| pc|h4|pc|h2|pc|hA|pc|hT|pg|| pc|hK|pc|hQ|mc|9|pg|| qx|o8|st||md|2ST2HJT43DQJT64CAK,SJ86HKQ62D9CT7543,SAQ973H5DK52C9862,SK54HA987DA873CQJ|sv|o|mb|p|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|1H|mb|1S|mb|2H|mb|p|mb|p|mb|d|mb|r|mb|2S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cQ|pc|cK|pc|c4|pc|c6|pg|| pc|h3|pc|h2|pc|h5|pc|h9|pg|| pc|s4|pc|s2|pc|sJ|pc|sQ|pg|| pc|d2|pc|d3|pc|dQ|pc|d9|pg|| pc|h4|pc|hQ|pc|s3|pc|h7|pg|| pc|c2|pc|cJ|pc|cA|pc|c3|pg|| pc|hT|pc|h6|pc|s7|pc|h8|pg|| pc|c8|pc|d7|pc|sT|pc|c5|pg|| pc|hJ|pc|hK|pc|s9|pc|hA|pg|| mc|9|pg|| qx|c8|st||md|2ST2HJT43DQJT64CAK,SJ86HKQ62D9CT7543,SAQ973H5DK52C9862,SK54HA987DA873CQJ|sv|o|mb|p|mb|p|mb|1D!|mb|p|mb|1H|mb|1S|mb|2H|mb|3D|mb|3H|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cQ|pc|cK|pc|c5|pc|c2|pg|| pc|cA|pc|c3|pc|c6|pc|cJ|pg|| pc|h3|pc|hQ|pc|h5|pc|h7|pg|| pc|d9|pc|d2|pc|dA|pc|d4|pg|| pc|d3|pc|d6|pc|s6|pc|dK|pg|| pc|c7|pc|c8|pc|sK|pc|h4|pg|| mc|8|pg|| 富二代精品国产app