vg|NBF MIXED TEAMS,8:12,I,22,28,NOKON,0,BJUDA P脜,0| rs|3NS+3,3NN+2,4SS-1,3SS+1,4SE-1,5SE-1,3NS=,3NN-1,4SN+1,4SN+1,6HN=,6HS=,3SE=,2SE+2| pn|AL Fj忙lber,Tjelmeland,Naas Olsen,Harding,Larsson,Vass酶y,Helgemo,Reve|pg|| qx|o22|st||md|4SKQJ9H53DAKQJ43C3,SAT862HQ62D2CJT82,S7HAKT9D765CA9764,S543HJ874DT98CKQ5|sv|e|mb|p|mb|1D|mb|1S|mb|d|mb|2S|mb|2N|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s2|pc|s7|pc|s3|pc|s9|pg|| pc|sK|pc|s6|pc|c4|pc|s4|pg|| pc|sQ|pc|sA|pc|c6|pc|s5|pg|| mc|12|pg|| qx|c22|st||md|4SKQJ9H53DAKQJ43C3,SAT862HQ62D2CJT82,S7HAKT9D765CA9764,S543HJ874DT98CKQ5|sv|e|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cK|pc|c3|pc|c2|pc|c4|pg|| pc|s3|pc|s9|pc|sA|pc|s7|pg|| mc|11|pg|| qx|c23|st||md|1S842HAT92DAQ84CKQ,SA7HQ754DT6532CA8,SKQJT3HJ86DJC7532,S965HK3DK97CJT964|sv|b|mb|1N|mb|p|mb|2H!|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h5|pc|h8|pc|hK|pc|hA|pg|| pc|s2|pc|sA|pc|s3|pc|s5|pg|| pc|cA|pc|c2|pc|cJ|pc|cQ|pg|| pc|hQ|pc|h6|pc|h3|pc|h2|pg|| pc|d6|pc|dJ|pc|dK|pc|dA|pg|| pc|s8|pc|s7|pc|sT|pc|s6|pg|| mc|10|pg|| qx|c24|st||md|2S87HA954DCAJ96532,SKT96HK3DKQ63CK87,SAHQ876DJ8742CQT4,SQJ5432HJT2DAT95C|sv|o|mb|1D|mb|p|mb|1S|mb|2C|mb|2S|mb|3S|mb|4S|mb|5C|mb|d|mb|p|mb|5S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hA|pc|h3|pc|h6|pc|h2|pg|| pc|h4|pc|hK|pc|h7|pc|hJ|pg|| pc|s6|pc|sA|pc|s3|pc|s8|pg|| pc|d2|pc|d9|pc|s7|pc|d3|pg|| mc|10|pg|| qx|o25|st||md|3SKHQT94DA982CK763,SQJT2H5DQ75CA9852,SA9843HJ87DKT6CQJ,S765HAK632DJ43CT4|sv|e|mb|1S|mb|p|mb|2C!|an|!s inv or gf|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h5|pc|h7|pc|hK|pc|h4|pg|| pc|h3|pc|hQ|pc|c2|pc|h8|pg|| pc|d2|pc|d5|pc|dT|pc|dJ|pg|| pc|cT|pc|c3|pc|cA|pc|cJ|pg|| pc|sQ|pc|s3|pc|s5|pc|sK|pg|| pc|d8|pc|d7|pc|d6|pc|d3|pg|| pc|h9|pc|s2|pc|hJ|pc|hA|pg|| pc|s7|pc|c6|pc|sT|pc|sA|pg|| pc|cQ|pc|c4|pc|c7|pc|c5|pg|| pc|dK|pc|d4|pc|dA|pc|dQ|pg|| mc|9|pg|| qx|c25|st||md|3SKHQT94DA982CK763,SQJT2H5DQ75CA9852,SA9843HJ87DKT6CQJ,S765HAK632DJ43CT4|sv|e|mb|1S|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h2|pc|hQ|pc|h5|pc|h7|pg|| pc|h4|pc|c2|pc|hJ|pc|hK|pg|| pc|cT|pc|c3|pc|cA|pc|cJ|pg|| pc|c5|pc|cQ|pc|c4|pc|c6|pg|| pc|h8|pc|hA|pc|h9|pc|s2|pg|| pc|h3|pc|hT|pc|d7|pc|s3|pg|| pc|sK|pc|sT|pc|s4|pc|s5|pg|| pc|d9|pc|d5|pc|dK|pc|d3|pg|| nt|M Lund: http://youtu.be/JP_ngb39P0s|pg|| nt|M Lund: stream med meg, hoffa, erik berg og kunstneren ! :)|pg|| pc|sA|pc|s7|pc|c7|pc|sJ|pg|| pc|dT|pc|d4|pc|d2|pc|dQ|pg|| pc|sQ|pc|s9|pc|s6|pc|d8|pg|| mc|8|pg|| qx|o26|st||md|4SQ742H2DQ65CAK942,SK6HQ8654DJ8CQT65,SAT985HA3DK942C87,SJ3HKJT97DAT73CJ3|sv|b|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hJ|pc|h2|pc|h4|pc|hA|pg|| pc|c8|pc|c3|pc|cA|pc|c5|pg|| pc|sQ|pc|sK|pc|sA|pc|s3|pg|| pc|c7|pc|cJ|pc|cK|pc|c6|pg|| pc|c2|pc|cQ|pc|s8|pc|sJ|pg|| pc|dA|pc|d5|pc|d8|pc|d2|pg|| pc|d3|pc|d6|pc|dJ|pc|dK|pg|| pc|sT|pc|h7|pc|s2|pc|s6|pg|| pc|h3|pc|h9|pc|s4|pc|h5|pg|| pc|c4|pc|cT|pc|s5|pc|hT|pg|| pc|d4|pc|d7|pc|dQ|pc|h6|pg|| pc|c9|pc|h8|pc|d9|pc|dT|pg|| pc|s7|pc|hQ|pc|s9|pc|hK|pg|| nt|vugraphzbd: After TDs have had a look at the video, board 23 will be adjusted to 4@s-1|pg|| nt|M Lund: Nettet datt ut p脙樓 streamen. Bli med oss igjen etter pausen. Start kl 1530|pg|| nt|vugraphzbd: 95 minutes dinner break coming up, 4 more matches to go.|pg|| nt|vugraphzbd: http://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2020-08-05-06.htm|pg|| pg|| qx|c26|st||md|4SQ742H2DQ65CAK942,SK6HQ8654DJ8CQT65,SAT985HA3DK942C87,SJ3HKJT97DAT73CJ3|sv|b|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hJ|pc|h2|pc|h4|pc|hA|pg|| pc|c8|pc|c3|pc|cK|pc|c5|pg|| pc|cA|pc|c6|pc|c7|pc|cJ|pg|| pc|c2|pc|cT|pc|s8|pc|sJ|pg|| pc|hT|pc|s2|pc|h6|pc|h3|pg|| pc|sQ|pc|sK|pc|sA|pc|s3|pg|| pc|s5|pc|h7|pc|s7|pc|s6|pg|| pc|c4|pc|cQ|pc|s9|pc|h9|pg|| pc|d4|pc|d3|pc|dQ|pc|d8|pg|| pc|c9|pc|h5|pc|d2|pc|d7|pg|| pc|d5|pc|dJ|pc|dK|pc|dA|pg|| mc|11|pg|| qx|o27|st||md|1SAQ97HK2DK965CA54,S832H6D32CKQJ9876,SK5HAJT9853DAQ4CT,SJT64HQ74DJT87C32|sv|o|mb|1N|mb|3C|mb|3H|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|6H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c3|nt|vugraphzbd: Scores: http://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2020-08-05-06.htm|pg|| pc|cA|pc|c6|pc|cT|pg|| pc|hK|pc|h6|pc|h3|pc|h4|pg|| mc|12|pg|| qx|c27|st||md|1SAQ97HK2DK965CA54,S832H6D32CKQJ9876,SK5HAJT9853DAQ4CT,SJT64HQ74DJT87C32|sv|o|mb|1N|mb|p|mb|4C!|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|4N|mb|p|mb|5C|mb|p|mb|5D|mb|p|mb|5H|mb|p|mb|6H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cK|pc|cT|pc|c2|pc|cA|pg|| pc|hK|pc|h6|pc|h3|pc|h7|pg|| pc|h2|pc|c6|pc|hA|pc|h4|pg|| pc|h5|pc|hQ|pc|c5|pc|c7|pg|| mc|12|pg|| qx|o28|st||md|2S63H87652DJ7CA754,SAT5HAQJ9DQT653CJ,SKQHK3DA984CKQ982,SJ98742HT4DK2CT63|sv|n|nt|vugraphzbd: Video: http://www.youtube.com/watch?v=HfxJ52fG6rk|pg|| nt|vugraphzbd: Norske kommentatorer og chat: http://www.youtube.com/watch?v=JP_ngb39P0s|pg|| mb|1D|mb|1N|mb|2S|mb|p|mb|p|mb|3C|mb|p|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cA|pc|cJ|pc|c2|pc|c3|pg|| pc|s6|pc|s5|pc|sQ|pc|s2|pg|| pc|sK|pc|s4|pc|s3|pc|sA|pg|| pc|hA|pc|h3|pc|h4|pc|h2|pg|| pc|hQ|pc|hK|pc|hT|pc|h6|pg|| mc|9|pg|| qx|c28|st||md|2S63H87652DJ7CA754,SAT5HAQJ9DQT653CJ,SKQHK3DA984CKQ982,SJ98742HT4DK2CT63|sv|n|mb|1D|mb|1N|mb|2S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dJ|pc|d3|pc|dA|pc|d2|pg|| pc|d4|pc|dK|pc|d7|pc|d5|pg|| pc|s4|pc|s3|pc|sA|pc|sQ|pg|| pc|s5|pc|sK|pc|s2|pc|s6|pg|| pc|d8|pc|c3|pc|h7|pc|dT|pg|| pc|dQ|pc|d9|pc|c6|pc|c4|pg|| mc|10|nt|M Lund: Nettet datt ut p脙樓 streamen. Bli med oss igjen etter pausen. Start kl 1530|pg|| pg|| 富二代精品国产app