vg|NBF PATTON TEAMS,8:8,B,22,28,BAKKE,0,CRUSH LACK,0| rs|3NW+2,3NE+2,3NS-1,3DW=,4HS-1,2SE+1,4SW-1,4SE-1,3NW+1,3NE=,1NN+2,1NN+2,4HE-1,4HE=| pn|C Bakke,Thoresen,TE Grude,Brandsnes,V Smith,F Helness,J A Ovesen,T Helness|pg|| qx|o22|st||md|4S832H92DA82CQ8764,SKJ5HAKQ74DKT95C3,SAT64HT8653D76CJT,SQ97HJDQJ43CAK952|sv|e|mb|1C|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2D|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s4|pc|s7|pc|s2|pc|s5|pg|| pc|hJ|pc|h2|pc|h4|pc|h3|pg|| pc|dQ|pc|d2|pc|d5|pc|d6|pg|| pc|d3|pc|dA|pc|d9|pc|d7|pg|| pc|s3|pc|sJ|pc|sA|pc|s9|pg|| mc|11|pg|| qx|c22|st||md|4S832H92DA82CQ8764,SKJ5HAKQ74DKT95C3,SAT64HT8653D76CJT,SQ97HJDQJ43CAK952|sv|e|mb|1C|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|2D!|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s8|pc|sJ|pc|sA|pc|s7|pg|| pc|s4|pc|sQ|pc|s3|pc|s5|pg|| pc|hJ|pc|h2|pc|h4|pc|h5|pg|| pc|d3|pc|d2|pc|dK|pc|d6|pg|| mc|11|pg|| qx|o23|st||md|1SQJ5H96DK4CQT9653,S74HJTDAT87532CK2,SK932HAQ43DQCA874,SAT86HK8752DJ96CJ|sv|b|mb|p|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|2D|an|unbal !c|mb|d|mb|3D!|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d2|pc|dQ|pc|d6|pc|d4|pg|| pc|cA|pc|cJ|pc|c5|pc|c2|pg|| pc|c4|pc|h2|pc|cQ|pc|cK|pg|| pc|dA|pc|s2|pc|d9|pc|dK|pg|| pc|hJ|pc|hA|pc|h5|pc|h6|pg|| pc|c7|pc|s6|pc|cT|pc|d5|pg|| pc|c9|pc|d3|pc|c8|pc|h7|pg|| pc|c6|pc|dT|pc|s3|pc|s8|pg|| pc|c3|pc|d7|pc|s9|pc|h8|pg|| pc|s5|pc|s7|pc|sK|pc|sA|pg|| pc|dJ|pc|h9|pc|d8|pc|h3|pg|| pc|hK|pc|sJ|pc|hT|pc|h4|pg|| pc|sT|pc|sQ|pc|s4|pc|hQ|pg|| pg|| qx|c23|st||md|1SQJ5H96DK4CQT9653,S74HJTDAT87532CK2,SK932HAQ43DQCA874,SAT86HK8752DJ96CJ|sv|b|mb|p|mb|2D!|an|svake 2 m ruter|mb|d|mb|r|mb|3C|mb|d|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dQ|pc|d6|pc|d4|pc|dA|pg|| pc|hJ|pc|hA|pc|h2|pc|h6|pg|| pc|s3|pc|sA|pc|s5|pc|s4|pg|| pc|cJ|pc|cQ|pc|cK|pc|cA|pg|| pc|s2|pc|s6|pc|sJ|pc|s7|pg|| pc|dK|pc|d2|pc|c4|pc|d9|pg|| mc|9|pg|| qx|o24|st||md|2SJT98HQJ9874D4C65,S742H53DKJTCAT942,SA3HAK6DQ95CQJ873,SKQ65HT2DA87632CK|sv|o|mb|p|mb|1N|mb|2C!|an|!d or MM|mb|2H|mb|3D|mb|3H|mb|3S|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dJ|pc|dQ|pc|dA|pc|d4|pg|| nt|vugraphzbd: Video: http://www.youtube.com/watch?v=XoBQWFHcY0Y|pg|| nt|vugraphzbd: http://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2020-08-03.htm|pg|| pc|sK|pc|s8|pc|s7|pc|sA|pg|| pc|s3|pc|sQ|pc|s9|pc|s4|pg|| pc|cK|pc|c5|pc|cT|pc|c3|pg|| pc|d6|pc|h9|pc|dT|pc|d5|pg|| pc|h4|pc|h3|pc|hA|pc|h2|pg|| mc|9|pg|| qx|c24|st||md|2SJT98HQJ9874D4C65,S742H53DKJTCAT942,SA3HAK6DQ95CQJ873,SKQ65HT2DA87632CK|sv|o|mb|p|mb|1N|mb|2S!|an|spa + en minor|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hQ|pc|h3|pc|h6|pc|h2|pg|| pc|h4|pc|h5|pc|hK|pc|hT|pg|| pc|sA|pc|s5|pc|s8|pc|s2|pg|| pc|s3|pc|sK|pc|s9|pc|s4|pg|| pc|sQ|pc|sT|pc|s7|pc|c3|pg|| pc|d2|pc|d4|pc|dK|pc|d5|pg|| pc|dT|pc|dQ|pc|dA|pc|h7|pg|| pc|d3|pc|c5|pc|dJ|pc|d9|pg|| pc|c2|pc|c7|pc|cK|pc|c6|pg|| mc|9|pg|| qx|o25|st||md|3S9HQ9742DAJTCKJ73,SAJT643HT6D82CA96,S85HA53DK6543C542,SKQ72HKJ8DQ97CQT8|sv|e|mb|p|mb|1C|mb|1H|mb|1S|mb|2H|mb|2S|mb|3H|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hA|pc|h8|pc|h2|pc|h6|pg|| pc|h5|pc|hK|pc|h4|pc|hT|pg|| pc|hJ|pc|hQ|pc|sJ|pc|h3|pg|| pc|sT|pc|s5|pc|s2|pc|s9|pg|| pc|s3|pc|s8|pc|sK|pc|h7|pg|| pc|cQ|pc|cK|pc|cA|pc|c2|pg|| pc|c6|pc|c4|pc|c8|pc|cJ|pg|| pc|c3|pc|c9|pc|c5|pc|cT|pg|| pc|sQ|pc|h9|pc|s4|pc|d3|pg|| pc|d7|pc|dJ|pc|d2|pc|d4|pg|| pc|dA|pc|d8|pc|d5|pc|d9|pg|| mc|9|pg|| qx|c25|st||md|3S9HQ9742DAJTCKJ73,SAJT643HT6D82CA96,S85HA53DK6543C542,SKQ72HKJ8DQ97CQT8|sv|e|mb|p|mb|1C|mb|1H|mb|d|an|spar|mb|2H|mb|2S|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h2|pc|h6|pc|hA|pc|h8|pg|| pc|d3|pc|dQ|pc|dA|pc|d2|pg|| pc|dJ|pc|d8|pc|d4|pc|d7|pg|| pc|s9|pc|s3|pc|s5|pc|sK|pg|| pc|d9|pc|dT|pc|sA|pc|d5|pg|| pc|hT|pc|h3|pc|hK|pc|h4|pg|| pc|hJ|pc|hQ|pc|s4|pc|h5|pg|| mc|9|pg|| qx|o26|st||md|4ST87HQ965DJT963C6,SK64HKT72DQ75CKQ4,SAQ52HAJ43D84CJ83,SJ93H8DAK2CAT9752|sv|b|mb|1C|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h3|pc|h8|pc|hQ|pc|hK|pg|| pc|cK|pc|c3|pc|c2|pc|c6|pg|| pc|cQ|pc|c8|pc|c5|pc|s8|pg|| pc|c4|pc|cJ|pc|cA|pc|d3|pg|| pc|cT|pc|h5|pc|s4|pc|s2|pg|| pc|c9|pc|s7|pc|d5|pc|s5|pg|| pc|c7|pc|h6|pc|s6|pc|d4|pg|| pc|d2|pc|d9|pc|dQ|pc|d8|pg|| mc|10|nt|M Lund: Takk for i dag! |pg|| nt|M Lund: H脙樓per alle f脙賂lger BBO vugraphsendingene (samt ogs脙樓 livestreamen ;) ) klokka 10 i morgen tidlig. Da starter NM Monrad lag|pg|| nt|vugraphzbd: tomorrow starts swiss teams, 10.00 cet.|pg|| nt|vugraphzbd: http://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2020-08-03.htm|pg|| nt|vugraphzbd: Thx all, bye.|pg|| pg|| qx|c26|st||md|4ST87HQ965DJT963C6,SK64HKT72DQ75CKQ4,SAQ52HAJ43D84CJ83,SJ93H8DAK2CAT9752|sv|b|mb|1C|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2D|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dJ|pc|dQ|pc|d8|pc|d2|pg|| pc|cQ|pc|c3|pc|c2|pc|c6|pg|| pc|cK|pc|c8|pc|c5|pc|d6|pg|| pc|c4|pc|cJ|pc|cA|pc|d3|pg|| pc|cT|pc|d9|pc|s4|pc|h3|pg|| pc|c9|pc|dT|pc|d5|pc|s2|pg|| pc|s3|pc|s7|pc|sK|pc|sA|pg|| pc|d4|pc|dK|pc|h5|pc|d7|pg|| pc|dA|pc|h6|pc|s6|pc|h4|pg|| pc|c7|pc|hQ|pc|h2|pc|s5|pg|| pc|h8|pc|h9|mc|9|pg|| qx|o27|st||md|1SA9754HAK8DQJ7C73,SQT6H75DA653CQJ64,SK3HJT9432D984CA9,SJ82HQ6DKT2CKT852|sv|o|mb|1S|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|nt|vugraphzbd: This is the last match.|pg|| nt|vugraphzbd: https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2020-08-03.htm|pg|| nt|vugraphzbd: http://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2020-08-03.htm|pg|| pc|c2|nt|M Lund: http://youtu.be/MwL6KyVwvHs|pg|| pc|c3|nt|M Lund: Hei! Vi streamer med live chat og kommentatorer! :)|pg|| pc|cJ|pc|cA|pg|| pc|hJ|nt|M Lund: F脙賂lg oss gjerne i siste innspurt av patton|pg|| pc|h6|pc|hA|pc|h5|pg|| pc|hK|pc|h7|pc|h2|pc|hQ|pg|| pc|h8|pc|d3|pc|hT|pc|d2|pg|| pc|h4|pc|s8|pc|s4|pc|d5|pg|| pc|h3|pc|s2|pc|s5|pc|cQ|pg|| pc|h9|pc|sJ|pc|d7|pc|d6|pg|| pc|sK|pc|c8|pc|s7|pc|s6|pg|| pc|s3|pc|cT|pc|sA|pc|sT|pg|| pc|s9|pc|sQ|mc|9|pg|| qx|c27|st||md|1SA9754HAK8DQJ7C73,SQT6H75DA653CQJ64,SK3HJT9432D984CA9,SJ82HQ6DKT2CKT852|sv|o|mb|1S|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c2|pc|c3|pc|cJ|pc|c9|pg|| pc|c4|pc|cA|pc|c5|pc|c7|pg|| pc|hJ|pc|h6|pc|hA|pc|h5|pg|| pc|hK|pc|h7|pc|h2|pc|hQ|pg|| pc|h8|pc|d3|pc|hT|pc|d2|pg|| pc|h9|pc|s8|pc|s4|pc|d5|pg|| pc|h4|pc|s2|pc|d7|pc|d6|pg|| pc|h3|pc|sJ|pc|dJ|pc|cQ|pg|| pc|sK|pc|c8|pc|s5|pc|s6|pg|| pc|s3|pc|cT|pc|sA|pc|sT|pg|| mc|9|pg|| qx|o28|st||md|2SQJ976HQT2DJ865C4,S2H8743DAKQ7CK863,SAK84HJD9432CAT92,ST53HAK965DTCQJ75|sv|n|mb|1C|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|2H|mb|d|mb|3D!|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c4|pc|c3|pc|cA|pc|c7|pg|| pc|cT|pc|cQ|pc|h2|pc|c6|pg|| pc|s6|pc|s2|pc|sK|pc|s3|pg|| pc|c2|pc|c5|pc|hT|pc|c8|pg|| pc|s7|pc|h3|pc|s4|pc|s5|pg|| pc|h4|pc|hJ|pc|hA|pc|hQ|pg|| pc|hK|mc|9|pg|| qx|c28|st||md|2SQJ976HQT2DJ865C4,S2H8743DAKQ7CK863,SAK84HJD9432CAT92,ST53HAK965DTCQJ75|sv|n|mb|1C|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|2H|mb|d|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|sQ|pc|s2|pc|s4|pc|s3|pg|| pc|s6|pc|h3|pc|s8|pc|s5|pg|| pc|h4|pc|hJ|pc|hA|pc|h2|pg|| pc|sT|pc|s7|pc|h8|pc|sA|pg|| pc|h7|pc|d2|pc|hK|pc|hT|pg|| mc|10|pg|| 富二代精品国产app